SKYDDA VILLAN/FRITIDSHUSET

MOT VATTENSKADOR ORSAKADE

AV LÄCKANDE RÖR OCH

HUSHÅLLSMASKINER.

INSTALLERA EN VATTENFELSBRYTARE INNAN LÄCKAGESKADA UPPSTÅR.  3% AV ALLA VILLOR I SVERIGE DRABBAS VARJE ÅR AV VATTENSKADOR. EN SKADA SKAPAR MYCKET OBEHAG VID ÅTERSTÄLLANDET OCH KOSTAR I GENOMSNITT 70 000 KR , VARAV FÖRSÄKRINGSBOLAGET BETALAR 50% OCH VILLAÄGAREN BETALAR RESTEN I FORM AV SJÄLVRISK OCH NEDSKRIVNING AV VÄRDET PÅ SKADADE INVENTARIER. ( SVENSK FÖRSÄKRINGSSTATISTIK ) .

Med en vattenfelsbrytare kan man stänga av inkommande vatten när man lämnar villan. Om en läckagedetektor påverkas av vatten avges en ljudsignal och samtidigt stängs inkommande vatten av om systemet är öppet.

 

Efter installation av vattenfelsbrytare lämnar flera försäkringsbolag en extra rabatt på försäkringspremien. Kontakta försäkringsbolaget efter installation. För information och/eller beställning kontakta: VärmeTeamet.